ที่ตั้ง: สวนอินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสุพรรณบุรี 22 หมู่ 4 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 โทร.0828936978

สายพันธุ์ของอินทผลัม

บาฮี (Barhee)

โคไนซี่ (Khonaizi)

อัจวะห์ (Ajwah)

คาลาส (Khalas)

สุกการี (Sukkari)

ลูลู่ (Lulu)

อัลบาร่า (Anbarah)

ซูลตาน่า (Sultana)

ชิชิ (Shi Shi)

แซมลี่ (Zamli)

นาบุชซาอีฟ (Nabutsaif)

ฮายานี่ (Hayany)

นาวาเดอร์ (Nawader)

เมจจูล (Medjool)

อัมเอ็ดดาฮาน (Um ed dahan)

กานามี่้ (Ganami Male)

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มใช้วันที่ 1 กันยายน 2562
Check the Visitors
Count Hits

 

สายพันธุ์โคไนซี่ (Khonaizi)

  • อินทผลัมพันธุ์โคนัยซี่นั้นเป็นอินทผลัมที่นิยมปลุกและเป็นอินทผลัมที่มีการค้าขายในตลาดโลกมากพันธุ์หนึ่ง เพราะสามารถรับประทานได้ตั้งแต่เริ่มแก่จัดและแห้ง เพราะเป็นอินทผาลัมพันธุ์ที่มีปริมาณเทนนินน้อยมากพันธุ์หนึ่ง รสชาติของอินทผลัมสายพันธุ์นี้นั้นไม่หวานมาก ค่อนไปทางหวานมัน เมื่อแห้งจะมีเนื้อสัมผัสของอินทผลัมในแบบเฉพาะตัว ผลสีของอินทผลัมพันธุ์นี้นั้นเป็นสีแดงเข้มเมื่อเข้าสี และอินทผลัมพันธุ์นี้จะเปลียนเป็นสีดำเมื่อเริ่มสุก อินทผลัมพันธุ์นี้สามารถให้ผลผลิตดกพันธุ์หนึ่ง อยู่ที่ 80-120 Kg. ต้น ถ้ามีการจัดการต้นอินทผลัม ที่สมบูรณ์ ราคาขายอินทผลัมสายพันธุ์นี้ในตลาดโลกอยู่ที่ 150-250 บาท/กิโล

รูปภาพอินผลัมโคไนซี่

สวนอินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสุพรรณบุรี
ที่อยู่ : 22 หมู่ 4 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
082-8936-978 0828936978phoolpasee.su@hotmail.com Suchat Phoolpasee

Free Web Hosting