ที่ตั้ง: สวนอินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสุพรรณบุรี 22 หมู่ 4 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 โทร.0828936978

สายพันธุ์ของอินทผลัม

บาฮี (Barhee)

โคไนซี่ (Khonaizi)

อัจวะห์ (Ajwah)

คาลาส (Khalas)

สุกการี (Sukkari)

ลูลู่ (Lulu)

อัลบาร่า (Anbarah)

ซูลตาน่า (Sultana)

ชิชิ (Shi Shi)

แซมลี่ (Zamli)

นาบุชซาอีฟ (Nabutsaif)

ฮายานี่ (Hayany)

นาวาเดอร์ (Nawader)

เมจจูล (Medjool)

อัมเอ็ดดาฮาน (Um ed dahan)

กานามี่้ (Ganami Male)

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มใช้วันที่ 1 กันยายน 2562
Check the Visitors
Count Hits

 

สายพันธุ์ฮายานี่ (Hayany)
  • ชื่อของอินทผลัมพันธุ์นี้ได้มาจาก ชื่อของคนๆหนึ่งในประเทศอียิปต์ อินทผลัมพันธุ์นี้นั้นเป็นอินทผาลัมที่นิยมปลุกมากในประเทศอียิปต์ ซึ่งมีอินทผาลัมพันธุ์นี้เกือบ 3,000,000 ต้น อินทผลัมพันธุ์นี้เป็น อินทผลัมพันธุ์ที่จะเก็บช่วง Khallal เพราะเป็นอินทผลัมพันธุ์หนึ่งที่สามารถอยุ่ในฟรีสเซอร์ได้นานแต่ส่วนใหญ่จะกินนิยมกินที่ Rutub รสชาติของอินทผลัมพันธุ์นี้จะหวานน้อย ผลสีของอินทผลัมพันธุ์นี้นั้นเป็นสีแดงสด รูปทรงค่อนข้างยาววงรี น้ำหนักหนักโดยเฉลี่ยของอินทผลัมพันธุ์นี้คือ 21 g. ขนาดของโดยเฉลี่ยของอินทผลัมพันธุ์นี้คือ 5.6x2.6 ซม. อินทผลัมฮายานี่นั้นเป็นพันธุ์ที่โตไวพันธุ์หนึ่ง อินทผลัมสายพันธุ์ฮายานีนั้นเป็นอินทผลัมที่มีทางใบยาวกว่า 5 เมตร ฉะนั้นระยะการปลูกควรจะเป็น 8.5x8.5 เป็นอย่างน้อย
  • สำหรับประเทศไทย อินทผลัมพันธุ์นี้น่าจะสุกช่วงกลางกรกฎาคม เนื่องด้วยอินทผลัมพันธ์นี้เป็นอินทผลัมพันธุ์ต้นฤดูซึ่งทำให้ลดโอกาสความเสียหายจากความชื้นได้ อินทผลัมพันธุ์นี้สามารถให้ผลผลิตดกพันธุ์หนึ่งอยู่ที่ 150-200 Kg./ต้น ถ้ามีการจัดการต้นอินทผลัมที่สมบูรณ์
สวนอินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสุพรรณบุรี
ที่อยู่ : 22 หมู่ 4 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
082-8936-978 0828936978phoolpasee.su@hotmail.com Suchat Phoolpasee

Free Web Hosting