ที่ตั้ง: สวนอินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสุพรรณบุรี 22 หมู่ 4 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 โทร.0828936978

สายพันธุ์ของอินทผลัม

บาฮี (Barhee)

โคไนซี่ (Khonaizi)

อัจวะห์ (Ajwah)

คาลาส (Khalas)

สุกการี (Sukkari)

ลูลู่ (Lulu)

อัลบาร่า (Anbarah)

ซูลตาน่า (Sultana)

ชิชิ (Shi Shi)

แซมลี่ (Zamli)

นาบุชซาอีฟ (Nabutsaif)

ฮายานี่ (Hayany)

นาวาเดอร์ (Nawader)

เมจจูล (Medjool)

อัมเอ็ดดาฮาน (Um ed dahan)

กานามี่้ (Ganami Male)

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มใช้วันที่ 1 กันยายน 2562
Check the Visitors
Count Hits

 

สายพันธุ์อัลบาร่า (Anbarah)
  •  อินทผลัมพันธุ์นี้นั้นเป็นอินทผลัมที่ลูกใหญ่มากๆพันธุ์หนึ่งเลยซึ่งถ้าเรานำมาเรียงต่อกันแล้วอินทผาลัมพันธุ์นี้
    สามารถพูด ได้ว่าเป็นอินทผาลัม แบบ 7 เมล็ดศอกอีกพันธุ์หนึ่ง อินทผลัมพันธุ์นี้เป็นอินทผลัมพันธุ์ที่จะต้องกิน
    ในช่วงที่สุกเกินครึ่งลูก ไปแล้ว หรือกินแห้ง เพราะอินทผาลัมพันธุ์นี้นั้นฝาด ผลสีของอินทผาลัมพันธุ์นี้นั้นเป็น
    สีแดงสด รูปทรงค่อนข้างยาว-ใหญ่ ขนาดของผลโดยเฉลี่ยของอินทผาลัมพันธุ์นี้คือ 5.8x3.3 ซม. น้ำหนักโดยเฉลี่ยของอินทผาลัมพันธุ์นี้คือ 29 ซม.
สวนอินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสุพรรณบุรี
ที่อยู่ : 22 หมู่ 4 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
082-8936-978 0828936978phoolpasee.su@hotmail.com Suchat Phoolpasee

Free Web Hosting