ที่ตั้ง: สวนอินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสุพรรณบุรี 22 หมู่ 4 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 โทร.0828936978

สายพันธุ์ของอินทผลัม

บาฮี (Barhee)

โคไนซี่ (Khonaizi)

อัจวะห์ (Ajwah)

คาลาส (Khalas)

สุกการี (Sukkari)

ลูลู่ (Lulu)

อัลบาร่า (Anbarah)

ซูลตาน่า (Sultana)

ชิชิ (Shi Shi)

แซมลี่ (Zamli)

นาบุชซาอีฟ (Nabutsaif)

ฮายานี่ (Hayany)

นาวาเดอร์ (Nawader)

เมจจูล (Medjool)

อัมเอ็ดดาฮาน (Um ed dahan)

กานามี่้ (Ganami Male)

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มใช้วันที่ 1 กันยายน 2562
Check the Visitors
Count Hits

 

สายพันธุ์กานามี่ตัวผู้ (Ganami Male)
  • Ghannami เป็นสายพันธุ์ที่อินทผลัมตัวผู้ที่ถือได้ว่าดีที่สุดเพราะได้มาจากการคัดเลือกและทดสอบจากสายพันธุ์ของ
    อินทผลัมตันตัวผู้กว่า 200 สายพันธุ์ ให้ปริมาณเกสรที่มีมีชีวิตพร้อมผสมพันธุ์มากว่า 95 % เกสรของสายพันธุ์ Ghannami มีอนุภาคขนาดเล็กเหมะสำหรับการผสมกับเกสรตัวเมียได้ทุกสายพันธุ์ ติดผลง่ายผลดก และออกเกสรในช่วงต้นฤดูเหมาะสมกับการเป็นพ่อพันธุ์ของสวนอินทผลัมมากที่สุด เมื่อนำเกสรของสายพันธุ์ Ghannami มาผสมกับเกสรของต้นตัวเมียจะทำให้เกิดการสุกของผลไม้ไนช่วงต้นฤดูกาล (สุกต้นฤดูจะมีราคาและความต้องการของตลาดมากกว่าช่วงกลางและปลายฤดู )ทั้งยังทำให้ผลผลิตมีขนาดใหญ่ เนื้อมาก ค่าความฝาดน้อย (แทนนิน)
ที่มา : เว็บไซด์ www.idatepalm.com
สวนอินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสุพรรณบุรี
ที่อยู่ : 22 หมู่ 4 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
082-8936-978 0828936978phoolpasee.su@hotmail.com Suchat Phoolpasee

Free Web Hosting