ที่ตั้ง: สวนอินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสุพรรณบุรี 22 หมู่ 4 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 โทร.0828936978

สายพันธุ์ของอินทผลัม

บาฮี (Barhee)

โคไนซี่ (Khonaizi)

อัจวะห์ (Ajwah)

คาลาส (Khalas)

สุกการี (Sukkari)

ลูลู่ (Lulu)

อัลบาร่า (Anbarah)

ซูลตาน่า (Sultana)

ชิชิ (Shi Shi)

แซมลี่ (Zamli)

นาบุชซาอีฟ (Nabutsaif)

ฮายานี่ (Hayany)

นาวาเดอร์ (Nawader)

เมจจูล (Medjool)

อัมเอ็ดดาฮาน (Um ed dahan)

กานามี่้ (Ganami Male)

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มใช้วันที่ 1 กันยายน 2562
Check the Visitors
Count Hits

 

คาลาส (Khalas)

  • อินทผลัมสายพันธุ์นี้นั้นเป็นที่ยอมรับกันอย่างมากในตะวันออกกลางและคนตะวันออกกลางนั้นให้สมยานามว่า เป็นอินทผลัมสายพันธุ์ที่อร่อยที่สุด อินทผลัมสายพันธุ์ Khalas นั้นสามารถกินได้ทั้งสุก-ครึ่งลูกตั้งแต่ประมาณ 30%ขึ้นไป และแห้ง เมื่อตอนอินทผลัมสายพันธุ์นี้แห้งจะมีรสชาติหวานมาก ที่ UAE นิยมนำอินทผลัมสายพันธุ์นี้มาทำไซรับอินทผลัมสายพันธุ์นี้นั้นเป็นอินทผลัมอีกสายพันธุ์หนึ่งซึ่งมีปริมาณการซื้อขายทั่วโลกสูง สีของผลอินทผลัมพันธุ์คาลาสนั้น สีเหลืองทอง รูปทรงค่อนข้างยาววงรี น้ำหนักหนักโดยเฉลี่ยของอินทผลัมพันธุ์นี้ประมาณ 7.5 กรัม ขนาดของโดยเฉลี่ยของอินทผลัมพันธุ์นี้ 3.5x2.0 ซม.
  •   สำหรับประเทศไทย อินทผลัมพันธุ์นี้น่าจะสุกช่วงปลายกรกฎาคม-ต้นสิงหาคม อินทผาลัมพันธุ์นี้สามารถให้ผลผลิตที่ 100-150 Kg/ต้น  ถ้ามีการจัดการต้นอินทผลัมที่สมบูรณ์

รูปภาพอินผลัมคาลาส

สวนอินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสุพรรณบุรี
ที่อยู่ : 22 หมู่ 4 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
082-8936-978 0828936978phoolpasee.su@hotmail.com Suchat Phoolpasee

Free Web Hosting