ที่ตั้ง: โรงเรียนสงวนหญิง 134 ถ.ประชาธิปไตย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี Tel: 035-521659,035-521631 Fax:035-525568 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 9
เริ่มใช้วันที่ 8 เมษายน 2556
Hit Counter
Free Hit Counter  

 

ใบกิจกรรมหน่วยที่ 6

ให้นักเรียนสร้างงานตามหัวข้อที่กำหนดให้ทุกขั้นตอน ทำงานที่ ไดร์ D: (4 คะแนน)

1. ให้นักเรียนสร้างเว็บเพจขึ้นมาหนึ่งเว็บเพจ ตั้งชื่อ link.html จากนั้นให้สร้างเว็บเพจโดยมีคุณสมบัติในการเชื่อมโยงให้ครบทั้ง 6 รูปแบบ ตามหัวข้อ
คำถาม ด้านล่าง ให้อยู่ในหน้าเดียวกัน

2. ให้นักเรียนสร้างเว็บเพจ โดยแทรกรูปภาพ จากนั้นกำการสร้างลิงค์แบบ Map Link

3. ให้นักเรียนทำการเชื่อมโยงลิงค์ โดยใช้ Roller Image ทำการสร้าง ปุ่มจากโปรแกรม Photoshop จากนั้นนำมาทำปุ่มด้วย Roller Image

4. ทำการบันทึกเว็บเพจให้เรียบร้อย ทดสอบเว็บโดยกดปุ่มฟังก์ชัน F12 เพื่อเปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์

 
  EMAIL : Webmaster <phoolpasee.su@hotmail.com, phoolpasee.suchat@gmail.com>
โทร 089-1348666
 
Free Web Hosting