ที่ตั้ง: โรงเรียนสงวนหญิง 134 ถ.ประชาธิปไตย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี Tel: 035-521659,035-521631 Fax:035-525568 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 9
เริ่มใช้วันที่ 8 เมษายน 2556
Hit Counter
Free Hit Counter  

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของโปรแกรม Dreamweaver 
2.   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ การจัดการเว็บไซต์ และสามารถนำไปประยุกต์ได้ 
3.   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดและตกแต่งข้อความ และสามารถนำไปประยุกต์ได้ 
4.   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการรูปภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ได้ 
5.   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างตาราง และสามารถนำไปประยุกต์ได้ 
6.   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างจุดเชื่อมโยง และสามารถนำไปประยุกต์ได้ 
7.   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเลเยอร์ และสามารถนำไปประยุกต์ได้ 
8.   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้มัลติมีเดียในเว็บเพจ และสามารถนำไปประยุกต์ได้ 
9.   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเว็บไซต์ และสามารถนำไปประยุกต์ได้


  EMAIL : Webmaster <phoolpasee.su@hotmail.com, phoolpasee.suchat@gmail.com>
โทร 089-1348666
 
Free Web Hosting