ที่ตั้ง: สวนอินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสุพรรณบุรี 22 หมู่ 4 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 โทร.0828936978

สายพันธุ์ของอินทผลัม

บาฮี (Barhee)

โคไนซี่ (Khonaizi)

อัจวะห์ (Ajwah)

คาลาส (Khalas)

สุกการี (Sukkari)

ลูลู่ (Lulu)

อัลบาร่า (Anbarah)

ซูลตาน่า (Sultana)

ชิชิ (Shi Shi)

แซมลี่ (Zamli)

นาบุชซาอีฟ (Nabutsaif)

ฮายานี่ (Hayany)

นาวาเดอร์ (Nawader)

เมจจูล (Medjool)

อัมเอ็ดดาฮาน (Um ed dahan)

กานามี่้ (Ganami Male)

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มใช้วันที่ 1 กันยายน 2562
Check the Visitors
Count Hits

 

สายพันธุ์ชิชิ (Shi Shi)
 • SHEISHI: เป็นสายพันธุ์ที่มีชื่อเสียง จากประเทศซาอุดิอารเบีย จะสุกกลางฤดู เป็นที่รู้กันว่าผลสีเขียวของมันจะกลายเป็นสีน้ำตาลในระยะที่จะสุก แต่ยังคงเห็นได้ชัดแม้จะอยู่ใน
  ขั้นตอนที่ทำให้แห้ง มีผลขนาดใหญ่และให้ผลผลิตสูง เนื้อในนุ่มสามารถนำมาบริโภคในทั้งสามขั้นตอนของ
  การสุกคือ แก่จัด(กึ่งสุก), สุกงอม และระยะทำแห้ง ชิชิเป็นอินทผลัมที่มีลักษณะรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ม
  ีขนาดใหญ่สีเขียวและผิวนุ่ม แต่ก็มีผลไม้ที่ดีมีอัตราการปรับตัวที่ดีมากสำหรับความเปลี่ยนแปลงของ
  สภาพภูมิอากาศ เป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่งที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ในสภาพอากาศที่เลวร้าย นิยมบริโภคในระยะแก่จัดหรือกึ่งสุก (Rutab) นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายใน
  ภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียและอิหร่าน ทั้งถือว่าอินทผลัมที่มีราคาสูงอีกด้วย
สวนอินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสุพรรณบุรี
ที่อยู่ : 22 หมู่ 4 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
082-8936-978 0828936978phoolpasee.su@hotmail.com Suchat Phoolpasee

Free Web Hosting